Gezonde Zelfliefde | cursus

De kunst om liefdevol bij jezelf te zijn
Vanaf september 2020 kun je ook in Noordwijk de cursus Gezonde Zelfliefde volgen bij Zijnderwijs – levenskunst in de praktijk. Gezonde Zelfliefde gaat over de kunst om liefdevol nabij jezelf te zijn. Dit is een belangrijke basis op je pad van levenskunst. In deze cursus van acht dagdelen (iedere veertien dagen op woensdagochtend) leer je wat Gezonde Zelfliefde is en maak je kennis met de levenskunst van Zijnsoriëntatie. Je bent van harte welkom, met of zonder meditatie-ervaring.

Heb je belangstelling? Stuur mij dan graag een e-mail.

Ben je geïnteresseerd in de cursus Gezonde Zelfliefde, maar wil je eerst kennismaken of meer informatie over de cursus? Kom dan naar de introductieles op 2 september 2020. Deelname aan deze introductieles is gratis, wel graag aanmelden via e-mail.

In de cursus Gezonde Zelfliefde leer je:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn
  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment
  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)
  • je open te stellen voor de altijd aanwezige liefdevolle Zijnsruimte
  • warmte en liefde toe te laten en te geven aan jezelf
  • je eigen basale goedheid te herkennen en daarmee in contact te blijven in stressvolle situaties
  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde Zelfliefde en wat niet

Werkvormen zijn: meditatie, energiewerk, visualisatie en bewustzijnsoefeningen. De focus ligt op het fysiek-energetisch ervaren van je natuurlijke aard en leren rusten in je basis.

Meestal zijn we niet echt liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en continu herhalen we oude (overlevings-)patronen. Die ontnemen je het zicht op de altijd aanwezige vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Ook de westerse leefstijl stimuleert dat we onze blik van onszelf afwenden en geluk en vervulling zoeken buiten onszelf. Op deze manier verlaten we onszelf steeds en verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons besef van verbondenheid.

In de cursus Gezonde Zelfliefde oefen je een andere, liefdevolle houding naar jezelf. Je leert weer diep te ontspannen en aanwezig te zijn, ook bij de lege plekken in jezelf waar je weggeschrokken bent uit relatie. Je leert de fysiek-energetische verkrampingen (die samenhangen met je patronen) loslaten, waardoor je energie vrijkomt en terugvloeit naar je Zelf.  Zo hervind je wie je al bent op een veel fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’. Je komt thuis in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard en bent spontaan, open en betrokken naar jezelf en anderen. Doordat je gaat rusten in je eigen basis word je onafhankelijker en minder opgehangen aan omstandigheden.

Praktische informatie, zoals data, locatie en hoe je je kunt opgeven voor de cursus, vind je hier.

De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Zijnsgeoriënteerde Begeleiders (BvZB) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door leraren Zijnsoriëntatie die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe.